Garantier


Takringen i Umeå kan erbjuda dig som kund marknadens i särklass främsta garantier på utförda takentreprenader.

För våra bitumentätskikt kan vi även lämna 10+5 års garanti från Tätskiktsgarantier i Norden AB.De första 10 åren omfattar tätskiktsgarantin både skador i tätskiktet och följdskador oavsett om felet beror på produkten eller på arbetsutförandet.

Till det kommer 5 års materialgaranti. Garantin är återförsäkrad i ett fristående försäkringsbolag där premien är betald för hela garantitiden. Läs mer på www.tg-norden.se.

 

 

Icopals Fullgörandegaranti


Fullgörandegarantin erbjuds beställare av tätskiktsentreprenader som utförs av Team Icopal, dvs Icopals auktoriserade takentreprenörer.

Garantin omfattar kontraktsarbeten som utförs med tätskikt samt takisolering för samma takyta som levererats/ska levereras av Icopal.

Icopal Fullgörandegaranti innebär att om takentreprenören går i konkurs träder Icopal in som part i kontraktet och fullgör tätskiktsentreprenaden.

Mer om garantin här.
 

Takringen i Umeå AB

Box 4004
904 02 Umeå
Besöksadress
Rondellgatan 2

Telefon

090-13 00 94

E-postadress

umea@takringen.se

Dela vår sida