Takringen i Umeå AB


Vill du få svar på en fråga eller beställa en tjänst? Du kan kontakta oss via mail, telefon eller genom att besöka oss.

Postadress
Box 4004
904 02 Umeå

Besöksadress
Rondellgatan 2

Telefon
090-13 00 94

E-postadress
umea@takringen.se

Skicka ett meddelande till oss

Namn
Telefonnummer
E-postadress
Meddelande

Takringen i Umeå AB

Box 4004
904 02 Umeå
Besöksadress
Rondellgatan 2

Telefon

090-13 00 94

E-postadress

umea@takringen.se

Dela vår sida