Brandventilationer

Brandventilation


Via Icopal har vi tillgång till marknadens bredaste utbud gällande produkter för tak och i detta fallet använder vi oss av Brave/Svita som leverantör av Brandventilatorer, Takkupoler m.m. Brave/Svita ingår precis som vi i Icopal AB.

Brandventilatorer på tak och i trapphus Brandventilationen tillhör de installationer i fastigheten som lättast glöms bort.

Brandventilatorn skall bara finnas där och fylla en funktion först den dag det brinner. Men då måste den fungera. De farliga rökgaserna kan avsevärt försena brandkårens insatser och vållar ofta stora skador. För att vara säker på att brandventilatorerna verkligen fungerar måste de underhållas och kontrolleras med jämna mellanrum.

Fr.o.m den 1 juli 1995 har byggherren / fastighetsägaren fullt ansvar för att brandventilationen fungerar.

Kontroll – och Servicesavtal
Du kan teckna ett Kontroll – och Serviceavtal med Takringen. Utförd kontroll och service dokumenteras genom protokoll till beställaren.

Takringen i Umeå AB

Box 4004
904 02 Umeå
Besöksadress
Rondellgatan 2

Telefon

090-13 00 94

E-postadress

umea@takringen.se

Dela vår sida