Kvalitets & Miljöarbete


Takringen i Umeå AB arbetar med system som omfattar kvalitet, miljö och arbetsförhållanden.

Vi har en uttalad kvalitets- och miljöpolicy, vi tillhandahåller miljövarudeklarationer för de produkter vi arbetar med samt varuinformationsblad med uppgift om vilka ämnen som ingår i våra produkter och hur de ska hanteras.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

 

Kvalitetspolicy

Det är Takringen i Umeå AB:s kvalitetspolicy, att endast utföra entreprenadarbeten och tjänster som är av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundens fulla belåtenhet och förtroende genom att vi utför det förväntade arbetet på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt.

Var och en i företaget skall ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster.

Kvaliteten och tillförlitligheten skall i alla avseenden vara sådan, att den utgör ett väsentligt motiv för våra kunder att alltid anlita Takringen.

 

Arbetsmiljöpolicy

Takringen i Umeå AB skall verka för att alla anställda på företaget har en bra allmän arbetsmiljö.

Arbetsskador skall förebyggas genom årlig genomgång, där den allmänna arbetsmiljön samt arbetsskade-, tillbuds-, sjuskrivningsstatistik, rapport från skyddsrond samt eventuella önskemål från de anställda gås igenom.

Företaget skall ha två info-möten per år, där arbetsmiljön skall diskuteras. Företaget skall verka för att öka trivseln i företaget och mellan anställda.

Material - maskin - val och underhåll av utrustning skall miljö och skyddsaspekten vägas in.

Det som bestäms vid den årliga genomgången nedtecknas och en handlingsplan för när i tiden en åtgärd skall genomföras samt vem som ansvarar för att det blir gjort finns angivet.

Takringen värnar om sin personal och arbetar preventivt för att undvika arbetsskador genom att se till att lämpliga skydd finns att tillgå samt genom att se till att alla anställda vet vad som gäller och får behövlig information och utbildning.

 

Takringen Umeå

Postadress
Frånövägen 3

872 43 Kramfors
Besöksadress
 Rondellgatan 2


090-13 00 94
johan.vestin@nynastak.se

Nynäs Tak Örnsköldsvik

Björnavägen 41
891 41 Örnsköldsvik
Besöksadress
Karosserivägen 2 Ä


070-601 01 01
0660-66 05 25

Dela vår sida