Taksäkerhet

Takskydd


Vi utför besiktningar och montering av all förekommande taksäkerhet. Livlinefästen, Takbrygga, Nockräcke, Snörasskydd, takstegar m.m.

Taksäkerhet

För att förebygga risker för olycksfall när man går eller arbetar på tak har man från samhällets sida ställt flera krav.

Kraven enligt Bygglagstiftningen gäller fasta takskyddsanordningar. Dessa anordningar skall, om det krävs enligt föreskrifterna, finnas på tak och de skall underhållas så att de inte rostar och att de hela tiden sitter i bärande konstruktion.

De säkerhetsåtgärder som arbetsgivaren ska vidta innan arbeten på tak får utföras samt vad en arbetstagare ska rätta sig efter framgår av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om du känner dig osäker på vad som berör just dig och din fastighet kan du kontakta en sakkunnig i taksäkerhet som kontrollerar och besiktar ditt takskydd.

Krav på fasta skyddsanordningar varierar, beroende på när de är uppförda, byggnadens fasadhöjd och taklutning.

Vilken skyddsanordning ska ditt tak ha?

Kontakta oss för mer info & montering.

Takringen Umeå

Postadress
Frånövägen 3

872 43 Kramfors
Besöksadress
 Rondellgatan 2


090-13 00 94
johan.vestin@nynastak.se

Nynäs Tak Örnsköldsvik

Björnavägen 41
891 41 Örnsköldsvik
Besöksadress
Karosserivägen 2 Ä


070-601 01 01
0660-66 05 25

Dela vår sida